Bokprosjektet Arendals by- og regionhistorie

  

Eirin Holberg og Knut Dørum: Arendal før kjøpstaden. Fram til 1723 

Håkon Haugland: I sjøfartens tid. Arendal 1723-1900

Til salgs i alle bokhandler i hele landet.

I 2023 kommer også Iselin Theiens bok om Arendal etter 1900.

Bøkene blir gitt ut på Cappelen Damm Akademisk.