Søk på jubileums"halvemillionen"

Vi inviterer lag, foreninger, kulturarrangører, næringslivet og deg til å delta i Arendal 2023. Du kan søke om midler. Den neste fristen er 15. mai 2022. 

Bystyret vedtok 24. juni 2021 en plan for jubileet og et budsjett, der Arendal kommune blant andre tiltak stiller 1 million kroner til disposisjon for arrangører i jubileumsåret 2023.
I budsjettbehandlinga for 2022 i bystyret 16. desember blei jubileumsbudsjettet redusert med 1,1 million kroner. Jubileumsnemnda har utfra dette i møte 14. januar 2022 redusert millionen til det halve. Den samla summen som kan fordeles er derfor 500 000 kr.

Det er søknadsfrister 1. februar, 15. mai og 1. oktober 2022.
 

Søknadsskjema 

Bystyret har vedtatt at jubileet skal:  

  • Gi glede, stolthet, engasjement og optimisme, i en by og kommune med sterke tradisjoner for å være utadretta og framtidsretta. 
  • Bidra til å utvikle Arendal som samfunn, og bidra til å skape varige positive ringvirkninger. 
  • Være for alle, i hele kommunen, hele året. 
  • Vise både fortid, nåtid og framtid i og for Arendal.