Søk på jubileumsmillionen

Vi inviterer lag, foreninger, næringslivet og deg til å delta i Arendal 2023. Du kan søke om midler. Den første fristen er 1. februar 2022. 

Bystyret vedtok 24. juni 2021, at Arendal kommune stiller 1 million kroner til disposisjon for arrangører i jubileumsåret 2023.
Men endelig sum til fordeling er avhengig av bystyrevedtaket om budsjett for 2022 og 2023. Budsjettet vedtas 16. desember. 

Det er søknadsfrister 1. februar, 2. mai og 1. oktober 2022.
Det blir fordelt rundt 300 000-350 000 kr i hver søknadsrunde.

Søknadsskjema 

Bystyret har vedtatt at jubileet skal:  

  • Gi glede, stolthet, engasjement og optimisme, i en by og kommune med sterke tradisjoner for å være utadretta og framtidsretta. 
  • Bidra til å utvikle Arendal som samfunn, og bidra til å skape varige positive ringvirkninger. 
  • Være for alle, i hele kommunen, hele året. 
  • Vise både fortid, nåtid og framtid i og for Arendal.