Søk på jubileums"nestenmillionen"

Vi inviterer lag, foreninger, kulturarrangører, næringslivet og deg til å delta i Arendal 2023. Du kan søke om midler. Den neste fristen er 1. desember 2022. 

Bystyret vedtok 24. juni 2021 en plan for jubileet og et budsjett, der Arendal kommune blant andre tiltak stiller 1 million kroner til disposisjon for arrangører i jubileumsåret 2023.
I budsjettbehandlinga for 2022 i bystyret 16. desember blei jubileumsbudsjettet redusert med 1,1 million kroner. Jubileumsnemnda har utfra dette i møte 14. januar 2022 redusert millionen til det halve.

I juni 2022 tilbakeførte bystyret 300 000 kr for 2022, og i tillegg har Agder fylkeskommune bevilga 200 000 kr til jubileet vårt.

I siste søknadsrunde 1. desember har vi derfor 330 000 kr tilgjengelig, og arbeider også for å få mer penger inn i budsjettet.

Til nå er det mange som har fått tilskudd til viktige og gode tiltak innen litteratur, film og historiske emne. I tillegg er det få søknader fra områda vest og helt øst i kommunen, og vi ser gjerne også flere søknader med barn og ungdom som målgruppe.

Det var søknadsfrister 1. februar og 15. mai. Den siste søknadsfristen er 1. desember 2022.
 

Søknadsskjema 

Bystyret har vedtatt at jubileet skal:  

  • Gi glede, stolthet, engasjement og optimisme, i en by og kommune med sterke tradisjoner for å være utadretta og framtidsretta. 
  • Bidra til å utvikle Arendal som samfunn, og bidra til å skape varige positive ringvirkninger. 
  • Være for alle, i hele kommunen, hele året. 
  • Vise både fortid, nåtid og framtid i og for Arendal.