Velkommen til oppstartskveld for 300-årsjubileet

Mandag 6. desember kl 18:00-21:00, i Lille Torungen, Arendal kultur- og rådhus.

Vi starter med mat (pizza) kl 17:30

300-årsjubileet skal

  • gi glede, stolthet, engasjement og optimisme, i en by og kommune med sterke tradisjoner for å være utadretta og framtidsretta.
  • bidra til å utvikle Arendal som samfunn, og bidra til å skape varige positive ringvirkninger.
  • være for alle, i hele kommunen, hele året.
  • inneholde en eller flere hovedperioder, og i tillegg sikre samordning av alle initiativ, aktiviteter, arrangement og tiltak i jubileumsåret.
  • gi Arendals innbyggere kunnskap om byens historie og dagens Arendal.
  • vise både fortid, nåtid og framtid i og for Arendal.

Program for kvelden

Historisk kåseri ved Haagen Poppe

300-årsjubileet, ved kultursjef Linda Sætra, leder i jubileumsnemnda

Noen aktører gir sine tanker om aktivitet i 2023:

- Tall Ships Races

- Austre Moland historielag

- MediaService

- Arendals dramatiske selskab

- Donna helse- og samlingshus for kvinner

(Det kan komme en eller to til)

Fruktpause

Gruppearbeid

Rapportering frå gruppearbeid

300-årsjubileet – frå mål til handling. Om framdrift, tidsfrister, kriterier for støtte og søknadsskjema ved prosjektleder Jan Kløvstad

Åpent for spørsmål

Møtet er åpent, så langt vi har plass. Både frivillige organisasjoner og andre kulturaktører, næringsliv og enkeltpersoner er hjertelig velkomne. Påmelding gjennom denne lenka: https://www.checkin.no/event/38168/oppstart-for-byjubileet-2023 Fyll inn organisasjon/institusjon der det står firma. Husk å fylle ut rubrikken om eventuelle allergier.

Vel møtt!