Aktuelt

Velkommen til oppstartskveld for 300-årsjubileet

Mandag 6. desember kl 18:00-21:00, i Lille Torungen, Arendal kultur- og rådhus. Vi starter med mat (pizza) kl 17:30

Rammene for byjubileet i 2023

24. juni 2021 vedtok bystyret, med 38 mot 1 ei stemme, de framlagte planene for 300-årsjubileet i 2023.